Peribahasa

Bersurih bak sepasin, berjejak bak berkik, berbau bak embacang
Ada tanda-tanda (bukti) yang nyata dan sah dalam suatu kejahatan

Peribahasa

Telah – bagai embacang
Telah mulai jelas (tentang suatu perkara)