Peribahasa

Jangan ditentang matahari condong, takut terturut jalan tak berintis
Hendaklah kita selalu ingat dan cermat, jangan teperdaya atau tergoda akan sesuatu yang elok, tetapi mungkin mendatangkan bahaya

Peribahasa

Laksana bunga dedap, sungguh merah berbau tidak
Orang yang rupanya elok, tetapi tidak berbudi bahasa

Peribahasa

Licin karena minyak berminta, elok karena kain berselang
Sindiran untuk merendahkan orang yang angkuh karena harta atau barang yang dipinjam

Peribahasa

Manis seperti gula derawa, ( manis bagai gula jawa)
Berpatutan, ibarat dua orang suami-istri yang sama elok rupanya

Peribahasa

Pepat kuku seperti bulan tiga hari
Amat elok bentuk atau tokohnya

Peribahasa

Pipinya sebagai pauh dilayang
Pipinya amat elok

Peribahasa

Dahi sehari bulan
Dahi yang elok bentuknya