Peribahasa

Belum beranak sudah ditimang belum duduk sudah berlunjur
Terlampau cepat gembira sebelum maksud tercapai

Peribahasa

Belum duduk belunjur dulu
Sudah bergirang hati lebih dahulu sebelum tercapai apa yang dikehendaki

Peribahasa

Belum duduk sudah belunjur
Sudah bergirang hati dulu sebelum tercapai yang dikehendaki

Peribahasa

Belum duduk sudah mengunjur
Sudah bergirang hati sebelum tercapai apa yang diinginkannya

Peribahasa

Belum tegak hendak berlari
Lekas-lekas hendak marah, sebelum mengetahui benar kesalahan orang yang hendak dimarahi; belum duduk sudah belunjur

Peribahasa

Duduk berkisar, tegak berpaling
Memungkiri janji (perkataan dsb yang pernah diucapkan atau dijanjikan)

Peribahasa

Duduk di ambung-ambung taji
Selalu merasa khawatir (gelisah)