Peribahasa

Alah menang tak tahu, bersorak boleh
Perihal seseorang yang tidak ikut campur dalam dua pihak yang sedang berbantah, tetapi hanya ikut mengejek pihak yang telah tentu kalah

Peribahasa

Bagai balam dengan ketitir
Perihal dua orang yang selalu bertengkar, masing-masing membanggakan dirinya

Peribahasa

Bagai pinang belah dua
Sama besar, serupa benar

Peribahasa

Berebut temiang hanyut, tangan luka temiang tak dapat
Dua orang yang memperebutkan sesuatu sampai luka-luka, tetapi tidak ada hasilnya

Peribahasa

Berkayuh sambil ke hilir
Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai

Peribahasa

Berlayar sambil memapan
Menyelesaikan dua tiga pekerjaan sekaligus

Peribahasa

Bertemu muka dengan tedung
Bertemu (berharap-harap) antara dua orang yang sama-sama kuat (pandai)