Peribahasa

Mendapat runut,
Mendapat keterangan tentang suatu perkara yang sedang diusut

Peribahasa

Disigai sampai ke langit (tinggi disigai, besar ditebang)
Suatu perkara diselidiki secara tuntas; diselidiki (diusut) sebaik-baiknya