Peribahasa

Mati-mati – biar licin
Setiap pekerjaan janganlah kepalang, jangan diusahakan separuh jalan, tetapi dikerjakan sampai selesai

Peribahasa

Mati-mati berdawat biar hitam (mati-mati mandi biar basah)
Tiap-tiap pekerjaan janganlah dilakukan kepalang tanggung, janganlah diusahakan separuh jalan melainkan dikerjakan sampai pada kesudahannya

Peribahasa

Biar sipi (asal) jangan sesat
Jika telah menderita kerugian (kekalahan, kesusahan, dsb) hendaknya diusahakan supaya jangan terlampau menderita; biar rugi sedikit, asal jangan rugi banyak

Peribahasa

Biar tersengat, jangan tiarap
Hendaklah diusahakan supaya jangan terlanjur merugi dsb