Peribahasa

Kata dahulu bertepati, kata kemudian kata bercari
Janji harus ditepati dan hanya boleh diubah setelah diperoleh kebulatan kata pula

Peribahasa

Rupa boleh diubah, tabiat dibawa mati
Terlalu susah mengubah perangai yang sudah menjadi tabiat

Peribahasa

Dianjak layu, dibubut mati
Suatu kebenaran yang tidak boleh diubah lagi, yang harus dipakai terus

Peribahasa

Secupak tak jadi segantang
Sesuatu yang tetap dan tidak dapat diubah lagi

Peribahasa

Genting putus, biang menanti tembuk
Perkara yang sudah putus (tidak boleh diubah lagi)

Peribahasa

Yang sesukat tak akan jadi segantang
Nasib orang tidak dapat diubah

Peribahasa

Yang se cupak takkan jadi segantang
Sesuatu yang sudah pasti (tidak dapat diubah lagi)