Peribahasa

Jauh dapat ditunjuk, dekat dapat ditunjal
Apa yang dikatakan dapat dibuktikan kebenarannya

Peribahasa

Dekat dapat ditunjal, jauh dapat ditunjuk
Perkataan atau pengakuan yang dapat dibuktikan kebenarannya