Q.A. Battista

Pujian dapat menjadi asetmu yang berharga, asalkan tidak ditujukan kepada dirimu sendiri.

Anonim

Hidup ini tidak berguna jika tidak ditujukan pada cita-cita yang luhur.