Peribahasa

Pukul anak menyindir menantu
Mengata-ngatai (mencela) seseorang, tetapi perkataan-perkataan itu ditujukan kepada orang lain

Peribahasa

Pukul anak sindir menantu
Mengata-ngatai (mencela) seseorang, tetapi perkataan itu ditujukan kepada orang lain

Q.A. Battista

Pujian dapat menjadi asetmu yang berharga, asalkan tidak ditujukan kepada dirimu sendiri.

Anonim

Hidup ini tidak berguna jika tidak ditujukan pada cita-cita yang luhur.