Peribahasa

Bagaimana ditanam begitulah dituai
Tiap-tiap orang berbuat jahat, jahat pula balasannya, demikian pula kebalikannya

Peribahasa

Bagaimana ditanam, begitulah dituai
Seseorang akan mendapat balasan seperti yang diperbuatnya