Peribahasa

Ditindih yang berat, dililit yang panjang
Tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan orang (kemalangan dsb)

Peribahasa

Yang rebah ditindih
Yang sudah celaka (miskin) bertambah celaka (miskin)

Peribahasa

Yang teguh disokong, yang rebah ditindih
Yang sudah kuat (kaya dsb) dibantu, sedang yang lemah (miskin dsb) digencet