Peribahasa

Memasang pelita tengah hari
Menerangkan apa-apa yang sudah tidak perlu diterangkan lagi