Peribahasa

Laki pulang kelaparan, dagang lalu ditanakkan
Lebih banyak mengindahkan urusan orang lain daripada urusan sendiri