Peribahasa

Dilihat pulut, ditanak berderai
Apa yang kelihatan di luar (pada lahirnya) berlainan dengan keadaan sebenarnya (seperti kelihatannya pandai, sebenarnya tidak tahu apa-apa)

Peribahasa

Tak ada beras yang akan ditanak
Tidak ada kelebihan yang pantas dikemukakan