Peribahasa

Keras ditakik, lunak disudu
Segala perintah hendaklah diberikan dengan penuh kebijaksanaan

Peribahasa

Lunak disudu, keras ditakik
Yang penurut diperlakukan dengan lemah lembut, sedangkan yang melawan harus ditindak dengan tegas

Peribahasa

Sudu-sudu di tepi jalan dipanjat kena durinya, disinggung kena rabasnya, ditakik kena getahnya
Orang yang tidak dapat dikalahkan