Peribahasa

Bersesak-sesak bagai ular tidur
Seseorang yang disesakkan, seperti ditagih utang berulang-ulang

Peribahasa

Suarang ditagih, sekutu dibelah
Harta milik bersama atau persekutuan dibagi sebagaimana mestinya apabila suami istri atau orang berekanan bercerai atau berpisah