Peribahasa

Kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan
Ingin mendapat sebanyak-banyaknya