Peribahasa

Keras ditakik, lunak disudu
Segala perintah hendaklah diberikan dengan penuh kebijaksanaan

Peribahasa

Lunak disudu, keras ditakik
Yang penurut diperlakukan dengan lemah lembut, sedangkan yang melawan harus ditindak dengan tegas

Peribahasa

Lunak disudu, keras ditekik
Waktu memberi perintah (menguasai), orang yang halus diperlakukan dengan cara halus, orang yang membantah diperlakukan dengan keras