Peribahasa

Diserakkan padi awak diimbaukan orang lain
Orang lain dipelihara, keluarga sendiri disia-siakan

William A Ward

Hidup terlalu singkat untuk pilih-pilih, terlalu singkat untuk bersempit hati, terlalu indah untuk merasa bosan, dan terlalu istimewa untuk disia-siakan.