Peribahasa

Zaman beralih musim bertukar
Segala sesuatu hendaknya disesuaikan dengan keadaan zaman