Peribahasa

Berkelahi dalam kepuk
Hal yang sukar diselesaikan

Peribahasa

Berlayar sampai ke pulau, berjalan sampai ke batas
Segala usaha hendaklah diselesaikan sampai tercapai maksudnya

Peribahasa

Hujan tak sekali jatuh, simpai tak sekali erat
Suatu pekerjaan tidak dapat diselesaikan sekaligus; keberuntungan dan kebahagiaan itu tidak sekali datang

Peribahasa

Kusut diselesaikan, keruh diperjernih
Perselisihan hendaklah diselesaikan secara baik-baik

Peribahasa

Di mana tembilang terentak, di situlah cendawan tumbuh
Di mana perkara atau perselisihan tumbuh, di situlah diselesaikan

Anonim

Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah bila dikerjakan tanpa keengganan.

Peribahasa Yoruba-Afrika

Sesuatu yang tidak pernah diselesaikan seharusnya tidak pernah dikerjakan. Something that never finished should never be done.