Peribahasa

Tertimbun dikais, terbenam diselam
Suatu hal (perkara) yang tersembunyi, diperiksa dan diselidiki dengan cermat