Peribahasa

Anak sendiri disayangi, anak tiri dibengkengi
Bagaimanapun adilnya seseorang, kepentingan sendiri juga yang diutamakan

Peribahasa

Kasihkan anak tangan-tangankan, kasihkan bini tinggal-tinggalkan (sayang di anak dibenci, sayang di negeri ditinggalkan)
Yang disayangi itu hendaknya jangan terlalu dimanjakan

Peribahasa

Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah
Raja yang adil disayangi dan raja yang zalim dibenci

Anonim

Wanita ada untuk disayangi dan dilindungi, bukan untuk dikuasai.