Peribahasa

Tak tanduk telinga dipulas
Tindakan apa pun dilakukan asal dapat merugikan lawan (membalas dendam)