Peribahasa

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
Bersama-sama dalam suka dan duka

Peribahasa

Mendapat sama berlaba, kehilangan sama merugi
Suka duka sama-sama dipikul

Peribahasa

Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul
Persahabatan yang karib, baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan

Ovid

Suatu beban berat yang dipikul dengan senang hati akan menjadi ringan.