Peribahasa

Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna
Bila hendak melakukan atau mengerjakan sesuatu, hendaknya dipertimbangkan lebih dahulu baik buruknya

Peribahasa

Sukar kaji pada orang alim, sukar uang pada orang kaya
Orang pandai biasanya baru mau memutuskan suatu persoalan apabila sudah dipertimbangkan dalam-dalam; orang kaya baru mau mengeluarkan uang kalau ada untungnya