Peribahasa

Awak tikus hendak menampar kepala kucing
Menghendaki sesuatu yg tidak mungkin diperoleh atau terjadi

Peribahasa

Bak mandi di air kiambang, pelak lepas gatal pun datang
Sesuatu yang diperoleh itu sekalipun berguna juga, tetapi kemudian men datangkan yang lebih menyiksa

Peribahasa

Hendak menangguk ikan, tertangguk batang
Mengharapkan untung, tetapi yang diperoleh kerugian

Peribahasa

Ingin buah manggis hutan, masak ranum tergantung tinggi
Ingin akan barang sesuatu, tetapi amat susah diperoleh

Peribahasa

Kata dahulu bertepati, kata kemudian kata bercari
Janji harus ditepati dan hanya boleh diubah setelah diperoleh kebulatan kata pula

Peribahasa

Laut ditembak, darat kena
Lain yang diperoleh dari yang diharapkan

Peribahasa

Mahal dibeli, sukar dijual, (atau mahal tak dapat dibeli, murah tak dapat diminta)
Sesuatu yang sukar akan diperoleh