Peribahasa

Jangan diperlelarkan timba perigi, kalau tak putus genting
Kejahatan itu jika diulang-ulang akhirnya mencelakakan juga