Peribahasa

Perahu papan bermuat intan
Sesuatu yang tidak layak diperjodohkan