Peribahasa

Dibilang genap, dipagar ganjil
Kelihatannya beruntung, tetapi sebenarnya merugi