Peribahasa

Belum tegak hendak berlari
Lekas-lekas hendak marah, sebelum mengetahui benar kesalahan orang yang hendak dimarahi; belum duduk sudah belunjur

Peribahasa

Dibujuk ia menangis, ditendang ia tertawa
Orang baru bekerja dengan baik dan sempurna sesudah ia dimarahi

Peribahasa

Sebusuk-busuk daging dikincah dimakan juga, seharum-harum tulang dibuang
Jika keluarga berbuat ulah akan dimarahi, tetapi setelah itu diampuni, jika orang lain berbuat salah tidak dimaafkan sedikit pun juga

Peribahasa

Seperti batang mengkudu, dahulu dengan bunga
Perihal orang yang mau lekas marah sebelum diketahui benar kesalahan orang yang hendak dimarahinya itu