Peribahasa

Pandang jauh dilayangkan, pandang dekat ditukikkan
Memeriksa dengan teliti

Peribahasa

Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan, batu segiling pecak setepik
Sudah mendapat kata sepakat untuk melaksanakan suatu pekerjaan

Peribahasa

Bulat boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan
Sudah sepakat benar; sudah putus mufakat