Peribahasa

Hati gajah sama dilapah, hati tuma (tungau) sama dicecah
Laba atau rugi sama-sama dirasakan (dibagi secara adil)

Peribahasa

Daging gajah sama dilapah, daging tuma sama dicecah
Banyak sama banyak, sedikit sama sedikit; adil

Peribahasa

Hati gajah sama dilapah, hati kuman (tungau) sama dicecah (dicecap)
Perolehan (laba) yang banyak dibagi sama banyak, perolehan (laba) yang sedikit dibagi juga sama sedikit