Peribahasa

Singkat diulas panjang dikerat
Mana-mana yang kurang ditambah, sedangkan yang lebih dikurangi (yang kurang baik diperbaiki)