Peribahasa

Kapal satu nakhoda dua
Satu pekerjaan yang dikepalai dua orang

Peribahasa

Gajah seekor gembala dua
Pekerjaan yang dikepalai (dipimpin) oleh dua orang