Peribahasa

Belum duduk belunjur dulu
Sudah bergirang hati lebih dahulu sebelum tercapai apa yang dikehendaki

Peribahasa

Belum duduk sudah belunjur
Sudah bergirang hati dulu sebelum tercapai yang dikehendaki

Peribahasa

Hendak ulam pucuk menjulai (pucuk dicinta ulam tiba)
Mendapat sesuatu yang lebih daripada yang dikehendaki

Peribahasa

Paksa tekukur, padi rebah, paksa tikus, lengkiang terbuka
Sesuatu yang baik atau yang dikehendaki (diingini)

Peribahasa

Rumah terbakar tikus habis ke luar
1 uang habis, tetapi yg dikehendaki tidak diperoleh; 2 apabila terjadi kerusakan di suatu daerah, semua penduduknya berbondong-bondong pindah ke tempat lain