Peribahasa

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
Bersama-sama dalam suka dan duka

Peribahasa

Bertali boleh dieret, bertampuk boleh dijinjing
Ada tanda (bukti) yang jelas atau yang boleh dipegang teguh

Peribahasa

Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul
Persahabatan yang karib, baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan