Peribahasa

Diminta tebu diberi teberau
Diberi sesuatu yang berlainan dengan yang dijanjikan

Peribahasa

Duduk berkisar, tegak berpaling
Memungkiri janji (perkataan dsb yang pernah diucapkan atau dijanjikan)

Peribahasa

Teguh berpaling, duduk berkisar
Berlainan dengan apa yang telah dikatakan atau dijanjikan