Peribahasa

Adat diisi janji dilabuh
Adat harus dijalankan, persetujuan harus ditepati

Peribahasa

Ingat sebelum kena, berhemat sebelum habis
Ikhtiar harus dijalankan sebelum terlambat