Peribahasa

Asing maksud, asing sampai
Tidak sesuai dengan yang diharapkan

Peribahasa

Laut ditembak, darat kena
Lain yang diperoleh dari yang diharapkan

Peribahasa

Lulus jarum lulus kelindan
Jika maksud yang satu sudah tercapai maksud yang lain dapat diharapkan tercapai pula

Peribahasa

Mulut manis jangan percaya, lepas dari tangan jangan diharap
Jangan percaya kepada orang yang manis perkataannya, barang atau uang yang dipinjamkan kepada orang yang bersifat demikian, tidak dapat diharapkan kembali lagi

Peribahasa

Pucuk dicinta ulam tiba (hendak ulam pucuk menjulai)
Mendapat sesuatu yang lebih daripada apa yang diharapkan

Peribahasa

Sampan rompong, pengayuh sompek
Perkara yang tidak dapat diharapkan lagi; harapan hampir musnah

Peribahasa

Habis manis sepah dibuang
Mengabaikan (menyia-nyiakan) seseorang yang sudah tidak diharapkan apa-apa lagi dari dirinya