Peribahasa

Kain pendinding miang, uang pendinding malu
Segala sesuatu hendaknya digunakan sebagaimana mestinya, jangan kikir

Peribahasa

Sudah tidak – oleh angsa, baharu diberikan kepada itik
Orang kecil hanya beroleh apa-apa yang tidak dapat digunakan oleh orang besar

Minirth Meyer Clinic

Tujuh puluh lima persen dari konflik pernikahan berfokus pada uang. Biasanya meliputi perebutan kekuasaan untuk menentukan bagaimana uang itu harus digunakan.

Abdullah Gymnastiar

Sebuah keluarga yang saling menasihati dimisalkan sebagai cermin yang dapat digunakan oleh orang lain memperbaiki penampilannya lebih baik lagi.

Abd-ul-Hamid II

Ketiadaan pemehaman terhadap Iran merupakan pokoq permasalahan munculnya kecurigaan kepada mereka, dan jika kita berkeinginan menghilangkan semua celah yang dapat digunakan Inggris maupun Rusia, maka hal itu dapat diperoleh dengan cara mewujudkan kekerabatan Islami dalam permasalahan tersebut.

Anonim

Harta akan habis digunakan tanpa ilmu, tapi sebaliknya ilmu akan berkembang jika digunakan.