Peribahasa

Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan, batu segiling pecak setepik
Sudah mendapat kata sepakat untuk melaksanakan suatu pekerjaan

Peribahasa

Bulat boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan
Sudah sepakat benar; sudah putus mufakat

Peribahasa

Sarap sehelai dituilkan, batu sebuah digulingkan
Sangat teliti (dalam pemeriksaan)