Peribahasa

Tak beban batu digalas (tiada beban mencari beban )
Sudah senang mencari kesusahan (kesukaran)

Peribahasa

Tiada beban batu digalas
Mencari kesukaran (kesusahan)