Peribahasa

Kalau sorok lebih dahulu daripada tokok, tidak mati babi
Kalau lagak atau bual yang didahulukan, maksud tidak akan tercapai

Peribahasa

Dahulu bajak daripada jawi
Sesuatu yang patut didahulukan dikemudiankan dan sebaliknya