Peribahasa

Bagai kucing lepas senja
Sukar dicari

Peribahasa

Hilang dicari, terapung direnangi, terbenam diselami
Hal atau perkara yang tersembunyi, lalu diperiksa

Peribahasa

Kain lama dicampak buang, kain baru pula dicari
Menceraikan istri tua dan mencari istri muda

Peribahasa

Mahal – sukar dicari
Sesuatu yang sukar didapat

Peribahasa

Mensiang yang baru dicari, kampil ‘lah sudah dahulu
Rundingan baru akan dimulai, tetapi keputusannya telah diambil terlebih dahulu

Peribahasa

Hanyut dipintasi, lulus diselami, hilang dicari
Menolong orang pada waktu kesusahan

Peribahasa

Yang dikejar tiada dapat, yang dikandung berceceran
Yang sudah ada binasa dan habis, yang dicari tiada dapat