Peribahasa

Hati bak serangkak dibungkus
Orang yang sangat berharap akan mendapat sesuatu yang diingininya

Peribahasa Prancis

Wanita akan mempercayai semua kebohongan yang dibungkus dalam pujian.