Peribahasa

Jauh dapat ditunjuk, dekat dapat ditunjal
Apa yang dikatakan dapat dibuktikan kebenarannya

Peribahasa

Dekat dapat ditunjal, jauh dapat ditunjuk
Perkataan atau pengakuan yang dapat dibuktikan kebenarannya

Mario Teguh

Orang memiliki kecenderungan untuk melakukan yang sudah lazim dilakukan oleh orang lain, dan menghindari resiko dari melakukan yang belum pernah dibuktikan keamanan dan jaminan keberhasilannya oleh orang lain. Tetapi, dengannya kita menjadikan diri kita melakukan yang juga dilakukan oleh banyak orang, dan yang menaruh kita kedalam kelas yang sama dengan orang-orang yang diperlakukan seperti orang kebanyakan. Jika kita memilih melakukan yang biasa dilakukan oleh orang lain, maka kita sebenarnya mengijinkan orang lain untuk merata-ratakan perlakuan mereka kepada kita.