Pramoedya Ananta Toer

Tak pernah ada perang untuk perang. Ada banyak bangsa yang berperang bukan hendak keluar sebagai pemenang. Mereka turun ke medan perang dan berguguran berkeping-keping seperti bangsa Aceh sekarang ini…ada sesuatu yang dibela, sesuatu yang lebih berharga daripada hanya mati, hidup atau kalah-menang. (Jean Marais, 250)

Napoleon Bonaparte

Kepala yang tidak mempunyai pikiran sama halnya dengan sebuah benteng yang tidak dibela.

Napoleon Bonaparte

Kepala yang tidak mempunyai fikiran sama halnya dengan sesebuah benteng yang tidak dibela