Peribahasa

Menambak gunung, menggarami air laut
Memberi bantuan kepada orang yang sama sekali tidak perlu dibantu

Peribahasa

Yang teguh disokong, yang rebah ditindih
Yang sudah kuat (kaya dsb) dibantu, sedang yang lemah (miskin dsb) digencet