Peribahasa

Ada ubi ada talas, ada budi ada balas
Kejahatan dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan; barang siapa yang berbuat sesuatu tentu akan mendapat balasan yang setimpal

Peribahasa

Air susu dibalas dengan air tuba
Kebaikan dibalas dengan kejahatan

Peribahasa

Campak bunga dibalas dengan campak tahi
Memberi kebaikan dibalas dengan kejahatan

Peribahasa

Syariat palu-memalu, hakikat balas-membalas
Baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat

Peribahasa

Syariat palu-memalu, pada hakikat nya adalah balas-membalas
Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan

Peribahasa

Tepuk berbalas, alang berjawat
Perbuatan jahat dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan

Peribahasa

Utang emas boleh dibayar utang budi dibawa mati
Budi baik orang hanya dapat dibalas dengan kebaikan pula